Studii Administrative Europene

eu

 

Învață despre statele și organizațiile europene și euro-atlantice.


Dobândește cunoștințe relevante pe piața forței europene de muncă și dezvoltă capacitatea de analiză critică.

Beneficiază de o pregătire adaptată la standardele și exigențele organizațiilor europene și euro-atlantice.

Analizează multidisciplinar istoria, sistemul social, politic, economic și cultural al statelor europene.

Cercetează din perspectivă comparată dezvoltarea sustenabilă, managementul financiar, performanța sectorului public, implementarea drepturilor omului, politicile publice și buna guvernare.


Studiază într-un mediu academic ancorat la realitățile europene contemporane, prin metode educaționale inovative.

 

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

  • să devină LIDERI și să înțeleagă misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul
  • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice
  • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil
  • INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului
  • CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice
  • COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituțiile Uniunii Europene), organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților.

 

SPECIALIZAREA "STUDII ADMINISTRATIVE EUROPENE"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI) și cu frecvență redusă (IFR)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Democrație și stat de drept în Europa; Management financiar și bugetar: analiză comparată; Organizatii europene si euro-atlantice; Teoria administrației.

Semestrul al II-lea: Drepturile omului – un sistem în evoluție; Economie europeană; Dreptul administrativ European al UE; Managementul ciclului de proiect; Practică.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Dreptul internațional al migrației; Dreptul mediului și dezvoltare durabilă; Drept international al muncii; Tehnici de imagine; Politici publice comparate.

Semestrul al II-lea: Evaluarea performanțelor în sectorul public; Politici ale Uniunii Europene și reforma managementului public; Procedură administrativă și bună guvernare europeană; Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați și următoarele documente: