Admitere ciclu licență

CALENDAR ADMITERE
 

Invatamant cu frecventa (ZI) - sesiunea iulie 2017

  

Înscrieri

10-18 iulie 2017

L-J: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs

19 iulie 2017

Examen

20 iulie 2017

ora 8:30

Afișarea rezultatelor

21 iulie 2017

Depunerea contestațiilor

Afișarea rezultatelor acestora

21 iulie 2017

22 iulie 2017

Înmatricularea (depunerea diplomelor de bacalaureat în original / adeverințelor care atestă promovarea bacalaureatului în sesiunea iulie 2017 și/sau plata primei rate a taxei de școlarizare)

21-24 iulie 2017

L: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

 

 

Restituirea dosarelor, la cerere

21-24 iulie 2017

L, J: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

Semnarea contractelor de studii

21-24 iulie 2017; 18-29 septembrie 2017

L, J: 9:00-16:00; V-S (22.07.)-D (23.07): 9:00-13:00

Ceremonia deschiderii noului an universitar (2017-2018)

2 octombrie 2017

ora 10:00 (specializarea AP), ora 12:00 (specializarea AE)

 

 

 

Inscrierile se realizeaza la BIROUL DE ADMITERE – IF 2017 – Salile 610 si 608, etaj 6, SNSPA, Bld. Expozitiei  nr. 30A, sector 1, Bucuresti

 

In perioada inmatricularii, candidatii declarati admisi pe locurile subventionate vor depune la Secretariatul facultatii diploma de bacalaureat in original si vor achita taxa de inmatriculare. Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa se vor inmatricula numai dupa achitarea taxei de inmatriculare si a primei rate din taxa de scolarizare.

 

Neprezentarea la Secretariat in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatriculare in perioadele anuntate, atrage dupa sine pierderea locului ocupat prin concurs. 

 

Pentru anul universitar 2017/2018

 ·         taxa de inscriere la concursul de admitere 2017: 150 lei

 ·         taxa de inmatriculare este: 100 lei

 ·         taxa de scolarizare (IF) este: 2900 lei (rata 1 -pana la 31 octombrie 2017: 1000 lei; rata 2 - pana la 31 ianuarie 2018: 1000 lei; rata 3 - pana la 31 mai 2018: 900 lei).

 

DOSAR DE CONCURS

 

In vederea inscrierii la concursul de admitere 2017, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2017, un dosar de concurs (dosar plic) continand urmatoarele documente:

 

  • diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (adeverinta) (copie legalizata sau original);
  • certificat de nastere (copie);
  • certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);
  • carte (buletin) de identitate (copie);
  • adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mentiunea „clinic sanatos pentru inscrierea la facultate” (original);
  • pentru invatamant cu frecventa (ZI): chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere in valoare de 150 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va contine adeverinta de la locul de munca al unuia dintre parinti. Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere pentru invatamantul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2017 la Facultatea de Administratie Publica sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere ID. In acest sens, dosarul de concurs pentru ID va contine o copie a legitimatiei de concurs eliberata pentru examenul IF, iulie 2017.
  •  4 fotografiicolor, tip buletin de identitate.

 

* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de scolarizare se pot achita prin ordin de plata in contul Facultatii de Administratie Publica IF: RO38BRDE445SV19964904450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai dupa mentionarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IF)

 

 Invatamant la distanta (ID), locuri cu taxa – sesiunea iulie 2017

 

Înscrieri

17-24 iulie 2017

 

L-J: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

Afișarea rezultatelor obținute la eseul depus

25 iulie 2017

Înmatricularea (depunerea diplomelor de bacalaureat / adeverințelor care atestă promovarea bacalaureatului în sesiunea iulie 2017 - original sau copie și plata primei rate a taxei de școlarizare)

25-27 iulie 2017

9:00-18:00

 

 

Restituirea dosarelor, la cerere

25-27 iulie 2017

Ma, Mi, J: 9:00-18:00

Semnarea contractelor de studii

25-27 iulie 2017; 18-29 septembrie 2017

L-J: 9:00-16:00; V: 9:00-13:00

Ceremonia deschiderii noului an universitar (2016-2017)

2 octombrie 2017

ora 10:00

 

Inscrierile se realizeaza la BIROUL DE ADMITERE – ID 2017 – Salile 610 si 608, etaj 6,  SNSPA, Bdul Expozitiei nr. 30A, sector 1, Bucuresti

  In perioada inmatricularii, candidatii declarati admisi se vor inmatricula numai dupa achitarea taxei de inmatriculare in valoare de 100 lei si a primei rate din taxa de scolarizare Neprezentarea la Secretariat in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatriculare, in perioadele anuntate, atrage dupa sine pierderea locului ocupat prin concurs.

  Pentru anul universitar 2017/2018: 

  • taxa de inmatriculare este: 100 lei;
  • taxa de scolarizare (ID) este: 2900 lei (rata 1 -pana la 31 octombrie 2017: 1000 lei; rata 2 - pana la 31 ianuarie 2018: 1000 lei; rata 3 - pana la 31 mai 2018: 900 lei).

 

DOSAR DE CONCURS

In vederea inscrierii la concursul de admitere 2017, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2017, un dosar de concurs (dosar plic) continand urmatoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (adeverinta, copie legalizata sau original);

- certificat de nastere (copie);

- certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mentiunea „clinic sanatos pentru inscrierea la facultate” (original);

- pentru invatamant la distanta (ID): chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere in valoare de 100 lei. Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere pentru invatamantul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2017, la Facultatea de Administratie Publica, sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere ID. In acest sens, dosarul de concurs pentru ID va contine o copie a legitimatiei de concurs eliberata pentru examenul IF, iulie 2017; 

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate;

- eseu scris conform recomandarilor din sectiunea “Examenul de admitere”

* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de scolarizare se pot achita prin ordin de plata in contul Facultatii de Administratie Publica ID-IFR: RO77BRDE445SV12221584450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai dupa mentionarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (ID)