Puterea Executivă și Administrația Publică

ap

Dobândește cunoștințe relevante despre sistemul administrației publice și instrumentele decizionale și financiare ale acestuia!

Programul masteral analizează din perspectiva juridică, administrativă și economică sistemul puterilor publice și al structurilor corespunzătoare acestora.
Masteranzii studiază fenomenele administrative, în complexitatea lor, raporturile dintre puterile în stat, modalitățile de conducere și gestiune a instituțiilor și autorităților spațiului public.

Programul dezvoltă competențe in domeniul normativității juridice, procedurii administrative, politicilor publice sectoriale și dezvoltării durabile și facilitează înțelegerea relației administrației publice cu cetățenii și modul de raportare la cerințele și necesitățile curente ale acestora într-o societate modernă.

Programul de masterat asigură o calificare corespunzătoare nivelului 7 prevăzut în HG nr. 918/2013.


Studiază într-un mediu academic unde teoria și practica se completează!

ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Masteratul Puterea Executivă și Administrația Publică pune un accent deosebit pe formarea unor competențe practice de administrare a organizațiilor și instituțiilor publice, alături de pregătirea teoretică adecvată.

 

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

  • să devină LIDERI și să înțeleagă misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul
  • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice
  • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil
  • INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului
  • CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice
  • COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituțiile Uniunii Europene), organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților.

 

SPECIALIZAREA "PUTEREA EXECUTIVĂ ȘI ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI) și cu frecvență redusă (IFR)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Analiza sistemelor administrației publice; Dreptul mediului și dezvoltare durabilă; Instituții de drept financiar; Structuri, mecanisme și instituții administrative.

Semestrul al II-lea: Administrația publică și dreptul de proprietate; Autonomie locală; Instituții europene; Teoria administrației publice; Practică.

 

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Contabilitate și audit public; Instrumente financiare ale guvernării; Practici decizionale în administrația publică; Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire.

Semestrul al II-lea: Administrația publică și puterea procedurilor; Managementul resurselor umane în administrația publică; Politici publice sectoriale; Tehnologia informației în administrația publică (e-administrație).

 

Pentru mai multe informații, se pot consulta și următoarele documente:

Planuri de învățământ (anii 1-2, specializarea "Puterea executivă și administrația publică")