Managementul Sectorului Public

msp

                                                                ADECVARE LA PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Pentru Facultatea de Administrație Publică, inserția absolvenților pe piața forței de muncă reprezintă o preocupare continuă.

Studiile în cadrul Facultății de Administrație Publică urmăresc să ajute studenții:

  • să devină LIDERI și să înțeleagă misiunile organizaționale, etica și interesul public, să gestioneze conflictele și să valorizeze diversitatea și multiculturalismul
  • să fie MANAGERI și să analizeze structurile și procesele organizaționale, bugetele și normele juridice
  • să înțeleagă LUCRUL ÎN ECHIPĂ și nevoia de a fi responsabil
  • INOVEZE, prin însușirea teoriilor privind managementul schimbării, proiectarea experimentelor organizaționale și asumarea riscului
  • CERCETEZE, pentru a realiza proiecții manageriale, a analiza opinia publică și a elabora proiecte de politici publice
  • COMUNICE și să înțeleagă nevoile comunităților pe care le reprezintă.

Absolvenții Facultății de Administrație Publică pot lucra în: autorități și instituții publice naționale și europene (ministere, primării, prefecturi, Parlament, instituțiile Uniunii Europene), organizații naționale și multi-naționale, organizații non-guvernamentale și non-profit, școli, licee, universități, centre de educație a adulților.

                                                             SPECIALIZAREA "MANAGEMENTUL SECTORULUI PUBLIC"

Durata: 2 ani (4 semestre, 120 ECTS)

Forma de învățământ: cu frecvenţă (ZI) și cu frecvență redusă (IFR)

Limba de studiu: română

Structura (disciplinele studiate):

ANUL 1 (60 credite)

Semestrul I: Bazele sectorului public; Drept administrativ al bunurilor; Marketing public; Managementul calității în sectorul public.

Semestrul al II-lea: Strategii de e-guvernare; Managementul organizațiilor non-profit; Analiza economică a deciziilor publice; Principii si tactici de negociere.

ANUL 2 (60 credite)

Semestrul I: Resurse strategice de finanțare ale sectorului public; Auditul instituțiilor publice; Managementul financiar public; Metode și tehnici de elaborare a lucrării de absolvire; Practică.

Semestrul al II-lea: Analiza politicilor publice pentru manageri; Consultanța, elaborarea și evaluarea programelor în sectorul public; Metode cantitative și calitative de cercetare în sectorul public; Organizația publică și managementul resurselor umane; Managementul proiectului de investiții în sectorul public; Analiza comparativă în sectorul public.

Pentru mai multe informații, vă rugam să consultați și următoarele documente: