Istoric

snspa povernei

 

1991: DEPARTAMENTUL DE STIINTE ADMINISTRATIVE

Facultatea de Administratie Publica si-a inceput activitatea in cadrul Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA), ca Departament de Stiinte Administrative si furnizor de invatamant postuniversitar (studii aprofundate), conform Hotararii de Guvern nr.183 privind organizarea SNSPA din 20.03.1991.

1995: FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

In anul 1995 este infiintata Facultatea de Administratie Publica, structura fara personalitate juridica in subordinea SNSPA, conform Hotararii de Guvern nr. 542 privind reorganizarea SNSPA din 21.07.1995

Prin Hotararea de Guvern nr. 916 privind structurile institutiilor de invatamant superior acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu si a specializarilor din domeniile studiilor universitare de licenta din 11.08.2005, Facultatea de Administratie Publica primeste recunoasterea necesara continuarii activitatilor sale de formare universitara.

ACREDITARE NATIONALA SI EUROPEANA

In prezent, toate programele Facultatii de Administratie Publica sunt acreditate, conform Hotararii de Guvern nr. 749 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor de invatamant superior si a specializarilor / programelor de studii universitare de licenta acreditate sau autorizate sa functioneze provizoriu organizate de acestea din 24.06.2009 (pentru studiile universitare de licenta), respectiv Ordinul MECTSl nr. 5224 privind aprobarea programelor de studii de masterat evaluate de ARACIS din 30.08.2011 (pentru studiile universitare de masterat). 

Incepand din anul 2008, programul de studii pentru licenta al Facultatii de Administratie Publica este singurul acreditat european de Asociatia Europeana de Acreditare a Programelor in Administratie Publica (EAPAA, Olanda). Aceeasi asociatie a acreditat conditionat in 2011 si programul masteral "Public Sector Management".

SNSPA, O UNIVERSITATE CU GRAD DE INCREDERE RIDICAT 

Calificativul grad de incredere ridicat este cea mai mare nota pe care o poate primi o universitate din ROMANIA. Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative a fost evaluata institutional de catre Agentia Romana de Asigurare a Calitatii pentru invatamantul superior (ARACIS) printr-un proces care s-a finalizat in Decembrie 2009 cu vizita de evaluare externa la care au participat experti ARACIS - profesori din Romania, din strainatate si studenti.

Pe parcursul acestei vizite, expertii ARACIS au urmarit masura in care SNSPA respecta standardele privind spatiile educationale, de cercetare si sociale (camine, cantina, biblioteca, etc.), s-au intalnit cu reprezentanti ai studentilor, cu cadre didactice, cu reprezentanti ai angajatilor si cu o parte din personalul administrativ. 

Nu in ultimul rand, procesul de evaluare institutionala a avut in vedere nivelul de performanta in cercetare si calitatea cadrelor didactice din SNSPA (numar de carti publicate la edituri recunoscute CNCSIS sau in strainatate; numar de articole ISI, B+, B si BDI; lucrari sustinute la conferinte internationale, etc.). Documentele ARACIS privitoare la evaluarea SNSPA pot fi consultate aici.