Departamentul de Drept

Departamentul de Drept "Victor-Dan Zlatescu" a fost constituit in forma actuala in anul 2011, dupa intrarea in vigoare a noii Legi a educatiei nationale. El continua insa activitatea didactica si de cercetare a Catedrei de Drept, infiintata odata cu aparitia structurii Facultatii de Administratie Publica la nivelul SNSPA.

OBIECTIVE

Departamentul de Drept isi propune: 

  • sa asigure calitatea si competitivitatea programelor de studii universitare de licenta, masterat si doctorat in stiinte administrative in concordanta cu standardele nationale si internationale;
  • sa dezvolte directii de cercetare stiintifica in specializarea drept si stiinte administrative (drepturile omului, drept administrativ, drept constitutional, drept penal, drept financiar, etc.) 
  • sa disemineze rezultatele cercetarilor efectuate, in vederea cresterii calitatii actului de guvernare

RESPONSABILITATI

Conform Cartei SNSPA (articolul 6), Departamentul de Drept: 

  • Elaboreaza planurile de invatamant si statele de functii didactice si de cercetare, prin consultarea membrilor departamentului, ca urmare a precizarii sarcinilor didactice si de cercetare de catre consiliul facultatii;
  • Asigura selectia, evaluarea periodica, formarea si motivarea personalului;
  • Respecta prevederile fiselor de post individualizate in vederea alcatuirii statelor de functii;
  • Dispune de orice alte atributii stabilite de conducerea universitatii.

STRUCTURA 

Departamentul de Drept "Victor - Dan Zlatescu" este format din 15 cadre didactice titulare (in ordine alfabetica si a gradelor didactice):

CONDUCERE 

Director: 2016: Conf.univ.dr. Mădălina COCOȘATU

Consiliul departamental: 2016: Conf.univ.dr. Radu Popescu, Lect.univ.dr. Gabriela Varia