ADMITERE 2017

STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA

Specializarea „Administratie publica”

 

EXAMEN DE ADMITERE

Examenul de admitere consta in evaluarea unui eseu scris si depus de candidat(a) in dosarul de concurs. Eseul nu va depasi 6 pagini (font Times New Roman 12, spatiere 1 rand), va include motivaţia candidatului(ei) pentru a urma Facultatea de Administratie Publica si va trata una din urmatoarele teme, la alegere:

1. Drepturile omului – continut, documente relevante
2. Administratia publica din Romania – principii de organizare si functionare
3. Constitutia Romaniei – istoric si continut

 

In mod obligatoriu, eseul va cuprinde: Foaie de titlu (Numele si prenumele candidatei/ului, titlul referatului); Cuprins (lista sectiunilor si a subsectiunilor, daca este cazul); Sectiunea 1, 2, ... (inclusiv Introducere si Concluzii); Bibliografie. In vederea citarii corespunzatoare a surselor bibliografice, pot fi folosite stilurile Chicago si Harvard. Pentru respectarea drepturilor de autor, va rugam sa consultati si Ghidul Anti-Plagiat al Facultăţii de Administraţie Publică.

 

Bibliografie online minimal recomandata:

1. Conventia Europeana a Drepturilor Omului

2. Declaratia Universala a Drepturilor Omului

3. Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene

4. Legea administratiei publice locale (nr. 215/23.04.2001)

5. Legea cadru a descentralizarii (nr.195 /22.05.2006)

6. Constitutia Romaniei – revizuita

 

Media concursului de admitere este formata din: media examenului de bacalaureat (80%) si notaeseului scris (20%).

 

In anul universitar 2017/2018, Facultatea de Administratie Publica scoate la concurs 100 de locuri. Ocuparea locurilor la Facultatea de Administratie Publica se face in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute la concursul de admitere.Pentru mai multe informatii privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in Facultatea de Administratie Publica, consultati Regulamentul concursului de admitere pentru anul universitar 2016-2017.

 

CALENDAR ADMITERE 2017

 

Invatamant la distanta (ID), locuri cu taxa – sesiunea iulie 2017

 

Înscrieri

17-24 iulie 2017

 

L-J: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

Afișarea rezultatelor obținute la eseul depus

25 iulie 2017

Înmatricularea (depunerea diplomelor de bacalaureat / adeverințelor care atestă promovarea bacalaureatului în sesiunea iulie 2017 - original sau copie și plata primei rate a taxei de școlarizare)

25-27 iulie 2017

9:00-18:00

 

 

Restituirea dosarelor, la cerere

25-27 iulie 2017

Ma, Mi, J: 9:00-18:00

Semnarea contractelor de studii

25-27 iulie 2017; 18-29 septembrie 2017

L-J: 9:00-16:00; V: 9:00-13:00

Ceremonia deschiderii noului an universitar (2016-2017)

2 octombrie 2017

ora 10:00

 

Inscrierile se realizeaza la BIROUL DE ADMITERE – ID 2017 – Salile 610 si 608, etaj 6, SNSPA, Bdul Expozitiei nr. 30A, sector 1, Bucuresti

In perioada inmatricularii, candidatii declarati admisi se vor inmatricula numai dupa achitarea taxei de inmatriculare in valoare de 100 lei si a primei rate din taxa de scolarizare Neprezentarea la Secretariat in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatriculare, in perioadele anuntate, atrage dupa sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Pentru anul universitar 2017/2018:

  • taxa de inmatriculare este: 100 lei;
  • taxa de scolarizare (ID) este: 2900 lei (rata 1 -pana la 31 octombrie 2017: 1000 lei; rata 2 - pana la 31 ianuarie 2018: 1000 lei; rata 3 - pana la 31 mai 2018: 900 lei).

 

DOSAR DE CONCURS

In vederea inscrierii la concursul de admitere 2017, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2017, un dosar de concurs (dosar plic) continand urmatoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (adeverinta, copie legalizata sau original);

- certificat de nastere (copie);

- certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mentiunea „clinic sanatos pentru inscrierea la facultate” (original);

- pentru invatamant la distanta (ID): chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere in valoare de 100 lei. Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere pentru invatamantul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2017, la Facultatea de Administratie Publica, sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere ID. In acest sens, dosarul de concurs pentru ID va contine o copie a legitimatiei de concurs eliberata pentru examenul IF, iulie 2017;

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate;

- eseu scris conform recomandarilor din sectiunea “Examenul de admitere”

 

* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de scolarizare se pot achita prin ordin de plata in contul Facultatii de Administratie Publica ID-IFR: RO77BRDE445SV12221584450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai dupa mentionarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (ID)