Admiterea

studenti1

Condițiile admiterii

Facultatea oferă studii de licență în regim cu frecvență (ZI) și învățământ la distanță (ID) cu specializările: ”administrație publică” și ”administrație europeană”. Durata studiilor de licență este de 3 ani (atât pentru ZI, cât și pentru ID).

Pentru înscrierea la concursul de admitere, candidații trebuie să fi absolvit liceul (orice profil) și să depună la Biroul de Admitere, în calendarul oficial de înscriere (pentru ZI, aici; pentru ID, aici), un dosar de concurs.

Concursul de admitere constă într-o probă scrisă (examen tip grilă), la una dintre următoarele discipline (la alegere): Economie, Geografie, Istorie, Limbă engleză, Limba română, Stat și democrație). Subiectele de concurs (în număr de 300 pentru fiecare disciplină) sunt afișate, începând din luna aprilie a fiecărui an, pe pagina Facultății (aici). Proba de concurs constă în 30 de subiecte (selectate din lista publicată de subiecte).

Media de admitere la Facultate se calculează după cum urmează:

{(nota probă scrisă * 80) + (media examen bacalaureat * 20)} / 100

 

SUBIECTE ADMITERE 2018

CALENDAR ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși pe locurile subvenționate vor depune la Secretariatul facultății diploma de bacalaureat in original si vor achita taxa de înmatriculare. Candidații declarați admiși pe locurile cu taxa se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare si a primei rate din taxa de școlarizare. Înscrierile se realizează la BIROUL DE ADMITERE – IF 2018 – Sălile 610 si 608, etaj 6, SNSPA, Bld. Expoziției nr. 30A, sector 1, București

Neprezentarea la Secretariat in vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare in perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs.

Pentru anul universitar 2018/2019

· taxa de înscriere la concursul de admitere 2018: 150 lei

· taxa de înmatriculare este: 100 lei

· taxa de școlarizare (IF) este: 2900 lei (rata 1 -pana la 31 octombrie 2018: 1000 lei; rata 2 - pana la 31 ianuarie 2019: 1000 lei; rata 3 - pana la 31 mai 2019: 900 lei).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2018, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2018, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

· diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (adeverința) (copie legalizata sau original);

· certificat de naștere (copie);

· certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

· carte (buletin) de identitate (copie);

· adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

· pentru învățământ cu frecventa (ZI): chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 150 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va conține adeverința de la locul de munca al unuia dintre părinți. Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2018 la Facultatea de Administrație Publica sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere ID. In acest sens, dosarul de concurs pentru ID va conține o copie a legitimației de concurs eliberata pentru examenul IF, iulie 2018.

· 4 fotografii color, tip buletin de identitate.

* Taxa de înscriere si taxele de înmatriculare, respectiv de școlarizare se pot achita prin ordin de plata in contul Facultății de Administrație Publica IF: RO38BRDE445SV19964904450 (deschis la BRD, filiala Victoria București), numai după menționarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administrație Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IF)

CALENDAR ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ


In perioada înmatriculării, candidații declarați admiși se vor înmatricula numai după achitarea taxei de înmatriculare in valoare de 100 lei si a primei rate din taxa de școlarizare Neprezentarea la Secretariat in vederea îndeplinirii formalităților de înmatriculare, in perioadele anunțate, atrage după sine pierderea locului ocupat prin concurs. Înscrierile se realizează la BIROUL DE ADMITERE – ID 2018 – Sălile 610 si 608, etaj 6, SNSPA, Bodul Expoziției nr. 30A, sector 1, București

Pentru anul universitar 2018/2019:

  • taxa de înmatriculare este: 100 lei;
  • taxa de școlarizare (ID) este: 2900 lei (rata 1 -pana la 31 octombrie 2018: 1000 lei; rata 2 - pana la 31 ianuarie 2019: 1000 lei; rata 3 - pana la 31 mai 2019: 900 lei).

DOSAR DE CONCURS

In vederea înscrierii la concursul de admitere 2018, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2018, un dosar de concurs (dosar plic) conținând următoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (adeverința, copie legalizata sau original);

- certificat de naștere (copie);

- certificat de căsătorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverința medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mențiunea „clinic sănătos pentru înscrierea la facultate” (original);

- pentru învățământ la distanta (ID): chitanța doveditoare a plații taxei de înscriere in valoare de 100 lei. Candidații care s-au înscris la examenul de admitere pentru învățământul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2018, la Facultatea de Administrație Publica, sunt scutiți de plata taxei de înscriere la examenul de admitere ID. In acest sens, dosarul de concurs pentru ID va conține o copie a legitimației de concurs eliberata pentru examenul IF, iulie 2018;

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate;

- eseu scris conform recomandărilor din secțiunea “Examenul de admitere”

* Taxa de înscriere si taxele de înmatriculare, respectiv de școlarizare se pot achita prin ordin de plata in contul Facultății de Administrație Publica ID-IFR: RO77BRDE445SV12221584450 (deschis la BRD, filiala Victoria București), numai după menționarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administrație Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (ID)