CALENDAR ADMITERE 2017

 

Invatamant cu frecventa (ZI), locuri subventionate si cu taxa – sesiunea iulie 2017

 

 

Înscrieri

15-23 iulie 2017

L-J: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

Afișarea repartizării candidaților în sălile de concurs

24 iulie 2017

Examen (interviu)

25 iulie 2017

ora 8:30

Afișarea rezultatelor

26 iulie 2017

Înmatricularea (depunerea diplomelor de licență în original / adeverințelor care atestă promovarea licenței în sesiunea iulie/septembrie 2016 și/sau plata primei rate a taxei de școlarizare)

26-28 iulie 2017

Mi-J: 9:00-16:00; V: 9:00-13:00

 

 

Restituirea dosarelor, la cerere

26-27 iulie 2017

9:00-13:00

Semnarea contractelor de studii

26-28 iulie 2017; 18-29 septembrie 2017

L-J: 9:00-16:00; V: 9:00-13:00

Ceremonia deschiderii noului anului universitar (2017-2018)

2 octombrie 2017

ora 17:00

 

 

Inscrierile se realizeaza la BIROUL DE ADMITERE – IF 2017 – Camera 604, etaj 6, SNSPA, Bdul Expozitiei nr. 30A, sector 1, Bucuresti

In perioada inmatricularii, candidatii declarati admisi pe locurile subventionate vor depune la Secretariatul facultatii diploma de licenta in original si vor achita taxa de inmatriculare. Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa se vor inmatricula numai dupa achitarea taxei de inmatriculare si a primei rate din taxa de scolarizare.

Neprezentarea la Secretariat in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatricularein perioadele anuntate, atrage dupa sine pierderea locului ocupat prin concurs. Pentru locurile ramase neocupate in sesiunea iulie 2017, se organizeaza o a doua sesiune de admitere in luna septembrie 2017.

Pentru anul universitar 2017/2018:

  • taxa de inscriere la concursul de admitere iulie 2017: 150 lei
  • taxa de inmatriculare este: 100 lei
  • taxa de scolarizare (IF) este: 3300 lei pentru programele de studiu in limba romana si 4000 lei pentru programul de studiu in limba engleza (suma se poate achita in 3 rate pe parcursul anului universitar: rata 1 - 31octombrie 2017, rata 2 - 31 ianuarie 2018, rata 3 - 31 mai 2018).

 

DOSAR DE CONCURS

In vederea inscrierii la concursul de admitere 2017, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2017, un dosar de concurs (dosar plic) continand urmatoarele documente:

- diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);

- diploma de licenta sau echivalenta acesteia (adeverinta, copie legalizata sau original);

- certificat de nastere (copie);

- certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mentiunea „clinic sanatos pentru inscrierea la facultate” (original);

- pentru invatamant cu frecventa (ZI): chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere in valoare de 150 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va contine adeverinta de la locul de munca al unuia dintre parinti. Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere pentru invatamantul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2017, la Facultatea de Administratie Publica, sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere IFR. In acest sens, dosarul de concurs va contine o copie a legitimatiei de concurs pentru sesiunea IF, iulie 2017.

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate;

- eseu academic, realizat conform recomandarilor din sectiunea “Examen de admitere”.

 

* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de scolarizare se pot achita prin ordin de plata in contul: RO38BRDE445SV19964904450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai dupa mentionarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IF)

 

Invatamant cu frecventa redusa (IFR), locuri cu taxa – sesiunea iulie 2017

 

 

Înscrieri

17-25 iulie 2017

L-J: 9:00-16:00; V-S-D: 9:00-13:00

 

 

Evaluarea eseului academic

26 iulie 2017

 

Afișarea rezultatelor

26 iulie 2017

Înmatricularea (depunerea diplomelor de licență în original / adeverințelor care atestă promovarea licenței în sesiunea iulie 2017 și/sau plata primei rate a taxei de școlarizare)

27-28 iulie 2017

J: 9:00-18:00; V: 9:00-16:00

 

 

Restituirea dosarelor, la cerere

27-28 iulie 2017

9:00-13:00

Semnarea contractelor de studii

27-28 iulie 2017; 18-29 septembrie 2017

L-J: 9:00-16:00; V: 9:00-13:00

Ceremonia deschiderii noului anului universitar (2017-2018)

2 octombrie 2017

ora 17:00

 

Inscrierile se realizeaza la BIROUL DE ADMITERE – IFR 2017 – Salile 610 si 608, etaj 6, SNSPA, Bdul Expozitiei nr. 30A, sector 1, Bucuresti

In perioada inmatricularii, candidatii declarati admisi vor achita taxa de inmatriculare in valoare de 100 lei si prima rata din taxa de scolarizare.

Neprezentarea la Secretariat in vederea indeplinirii formalitatilor de inmatricularein perioadele anuntate, atrage dupa sine pierderea locului ocupat prin concurs. Pentru locurile ramase neocupate in sesiunea iulie 2017, se organizeaza o a doua sesiune de admitere in luna septembrie 2017.

Pentru anul universitar 2017/2018:

  • taxa de inscriere la concursul de admitere iulie 2017: 100 lei
  • taxa de inmatriculare este: 100 lei
  • taxa de scolarizare (IFR) este: 3300 lei (rata 1: 1100 lei; rata 2: 1100 lei; rata 3: 1100 lei).

 

DOSAR DE CONCURS

In vederea inscrierii la concursul de admitere 2017, persoanele interesate vor depune la BIROUL ADMITERE 2017, un dosar de concurs (dosar plic) continand urmatoarele documente:

- diploma de bacalaureatsau echivalenta acesteia (copie legalizata sau original);

- diploma de licenta sau echivalenta acesteia (adeverinta, copie legalizata sau original);

- certificat de nastere (copie);

- certificat de casatorie sau certificat de schimbare a numelui (copie, daca este cazul);

- carte (buletin) de identitate (copie);

- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, in care apare mentiunea „clinic sanatos pentru inscrierea la facultate” (original);

- pentru invatamantul cu frecventa redusa (IFR): chitanta doveditoare a platii taxei de inscriere in valoare de 100 lei. Copiii personalului didactic aflat in activitate sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere. In acest sens, dosarul de admitere va contine adeverinta de la locul de munca al unuia dintre parinti. Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere pentru invatamantul cu frecventa (ZI) in sesiunea iulie 2017, la Facultatea de Administratie Publica, sunt scutiti de plata taxei de inscriere la examenul de admitere IFR, in limita locurilor disponibile. In acest sens, dosarul de concurs va contine o copie a legitimatiei de concurs pentru sesiunea IF, iulie sau septembrie 2017.

- 4 fotografii color, tip buletin de identitate;

- eseu academic, realizat conform recomandarilor din sectiunea “Examen de admitere”.

 

* Taxa de inscriere si taxele de inmatriculare, respectiv de scolarizare se pot achita prin ordin de plata in contul: RO77BRDE445SV12221584450 (deschis la BRD, filiala Victoria Bucuresti), numai dupa mentionarea in clar a numelui si a prenumelui CANDIDATULUI (EI), a FACULTATII (pentru Facultatea de Administratie Publica se va trece acronimul “FAP”) si a FORMEI DE INVATAMANT (IFR)